تولد:

ملیت:

صبا قاسمی

بازیگر

فیلموگرافی (2)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)