تعداد بازدید از صفحه:

247

تولد:

ملیت:

محمدرضا قربانی

بازیگر

محمدرضا قربانی در آثاری همچون فیلمهای "فرشته مزاحم"، "جنجال در خانه"، "راه سوم"، "قفس آبی"، "سر خط" و سریال "دوردست ها" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (5)

بازیگری (سریال) (1)