تولد:

ملیت:

سودا همرنگ

سودا همرنگ در آثاری همچون فیلمهای "مامان"، "گربه سیاه" و سریالهای "دراکولا"، "موج اول" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

سودا همرنگ همچنین در نمایشهای "عمارت قدیمی"، "از جهنم تا گولاگ" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (2)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)