تعداد بازدید از صفحه:

158

تولد:

ملیت:

مینا مهاجر

بازیگر

مینا مهاجر در آثاری همچون فیلم کوتاه "پزشک" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)