تعداد بازدید از صفحه:

230

تولد:

ملیت:

محمد حاجی زاده

محمد حاجی زاده در آثاری همچون سریالهای "جورچین"، "قزوینی شو"، "خان بابا و ارثیه فامیلی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (3)