تعداد بازدید از صفحه:

180

تولد:

ملیت:

بیتا حیدری

بازیگر

بیتا حیدری در آثاری همچون فیلم "پول سیاه" و سریالهای "دایره تردید"، "بازی پنهان"، "مهر خاموش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (3)