تولد:

ملیت:

فریدون فرهودی

کارگردان

فیلموگرافی (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (3)