تعداد بازدید از صفحه:

128

تولد:

ملیت:

سعید سجودی

سعید سجودی در آثاری همچون فیلم "آزمایشگاه" و سریالهای "ساخت ایران 3"، "همگناه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)