تعداد بازدید از صفحه:

121

تولد:

ملیت:

عباس سخاوت

بازیگر

عباس سخاوت در آثاری همچون فیلم "مصلحت" و سریالهای "آقازاده"، "همگناه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)