تعداد بازدید از صفحه:

186

تولد:

ملیت:

امید لطیف زاده

امید لطیف زاده در آثاری همچون سریالهای "سیاه چاله"، "نیسان آبی"، "همگناه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (3)