تعداد بازدید از صفحه:

116

تولد:

ملیت:

یزدان نیری

یزدان نیری در آثاری همچون فیلم "زهرمار" و سریال "همگناه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)