تعداد بازدید از صفحه:

221

تولد:

ملیت:

فرشید فتحی

بازیگر

فرشید فتحی در آثاری همچون فیلمهای "سجل"، "هیوا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

سجل

1389

هیوا

1377