تعداد بازدید از صفحه:

187

تولد:

ملیت:

آوا کاوری

بازیگر

آوا کاوری در آثاری همچون فیلمهای "زیر یک سقف"، "سجل" و سریالهای "بیست کویید"، "دختر گمشده" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (2)