تعداد بازدید از صفحه:

454

تولد:

ملیت:

علیرضا سلیمانیان

علیرضا سلیمانیان در آثاری همچون سریال "یاغی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (1)

یاغی

1401

کارگردانی (0)