تعداد بازدید از صفحه:

161

تولد:

ملیت:

توفیق حیدری

بازیگر

توفیق حیدری در آثاری همچون سریال "یاغی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)

یاغی

1401