تولد:

ملیت:

شهاب کرلو

شهاب کرلو در آثاری همچون سریال "یاغی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (1)

یاغی

1401

کارگردانی (0)