تعداد بازدید از صفحه:

225

تولد:

ملیت:

محمود نجف زاده

محمود نجف زاده در آثاری همچون سریال "سی سرا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)