تولد:

ملیت:

متین نظری

متین نظری در آثاری همچون فیلم های "سگ صورت"، "جمجمه"، "هورن"، سریال "جادوگر" و فیلم کوتاه "ضرورت" و نمایشهای "هورن"، "به رویاهات بچسب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

متین نظری نویسندگی و کارگردانی نمایش "دیوار"، فیلم "طناب"، فیلم کوتاه "زندگی"، نویسندگی نمایش "روشن فکرای خیابونی" و کارگردانی فیلم کوتاه "نهفته" را نیز برعهده داشته است.

فیلموگرافی (4)

سریال ها (1)

کارگردانی (3)