تولد:

ملیت:

مسعود میاح

مسعود میاح در آثاری همچون سریالهای "جادوگر"، "نجلا 2" و مستند "آرزوی احمد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

مسعود میاح همچنین در نمایشهای "آش سرخ پشت پا"، "مصاحبه"، "روال عادی"، "درستکارترین قاتل دنیا"، "بی عرضه"، "شکلات تلخ
"، "گورستان چند ملیتی"، "پسرعموها" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)