تولد:

ملیت:

جواد پولادی

جواد پولادی در آثاری همچون سریال "جادوگر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)