تعداد بازدید از صفحه:

173

تولد:

ملیت:

اصغر هندی

بازیگر

اصغر هندی در آثاری همچون فیلم "خط ساغر" و سریال "گلریزان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)