تعداد بازدید از صفحه:

171

تولد:

ملیت:

مسعود نوروزی

بازیگر

مسعود نوروزی در آثاری همچون فیلم "منصور" و سریالهای "مستوران 2"، "یاغی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)