تعداد بازدید از صفحه:

126

تولد:

ملیت:

محمد فرمانی

محمد فرمانی در آثاری همچون فیلمهای "کبریت سوخته"، "طبقه یک و نیم" و سریالهای "یاغی"، "عقرب عاشق" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (2)