نام:

حسن نقوی

تعداد بازدید از صفحه:

176

تولد:

ملیت:

حسن نقوی

بازیگر

حسن نقوی در آثاری همچون فیلم "آهنگ دو نفره" و سریالهای "یاغی"، "آنها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)