تعداد بازدید از صفحه:

128

تولد:

ملیت:

سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی در آثاری همچون فیلمهای "آبنبات"، "انفرادی" و سریالهای "یاغی"، "خوب بد جلف: رادیواکتیو" و نمایش "ایلیا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

سیدمحمد حسینی کارگردانی فیلمهای "طرلان"، "خواب های خط خطی" را نیز برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (2)

کارگردانی (2)