تولد:

ملیت:

مهدی سعدی

مهدی سعدی در آثاری همچون سریالهای "یاغی"، "گیسو" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)