تعداد بازدید از صفحه:

196

تولد:

ملیت:

رسول کهنسال

رسول کهنسال در آثاری همچون سریالهای "مرداب"، "یاغی"، "جیران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (3)