تولد:

ملیت:

زهرا عظیمی

زهرا عظیمی در آثاری همچون فیلم های "قتل عمد"، "گربه سیاه" و سریال "جادوگر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (2)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)