تولد:

ملیت:

علی حیدری

علی حیدری در آثاری همچون فیلم های "ماجان"، "آمین خواهیم گفت" و سریال "جادوگر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (4)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)