نام:

رضا اسدی

تولد:

ملیت:

رضا اسدی

رضا اسدی در آثاری همچون فیلمهای "مرد بازنده"، "صداهای خاموش"، "آد" و سریالهای "زوج یا فرد"، "حوالی پائیز"، "گشت پلیس"، "بی گناه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

رضا اسدی همچنین به عنوان گروه تدارکات در سریالهای "زوج یا فرد"، "حوالی پائیز"، "گشت پلیس" فعالیت داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (4)

کارگردانی (0)