تولد:

1358

ملیت:

حسین اشتهاردی

متولد: 1358

حسین اشتهاردی متولد ١٣٥٨/٦/٢٨ بازیگرمیباشد. حسین اشتهاردی در دوره های بازیگری آقای محمدرضا ژيان در موسسه ثمر و دوره انتقال تجربه آقاي رضا كيانانيان در موسسه هنر فردا و وركشاپ آقاي كهبد تاراج شرکت کرده است.

حسین اشتهاردی به عنوان بازیگر در فیلمهای "مرد بازنده"، "شب داخلی دیوار"، "بدون تبصره"، "سلوک" و فیلم های کوتاه "حس مشترك"، "كاپيتان من" حضور داشته است.

حسین اشتهاردی همچنین در تله تئاتر "کلید"و نمایش "اگه از نو شروع كنيم" نیز حضور داشته است.

حسین اشتهاردی همچنین سابقه همکاری با برنامه راه شب از تولیدات شبکه 2 را در کارنامه هنری خود دارد.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)