تعداد بازدید از صفحه:

203

تولد:

ملیت:

سعید پورشعبانی

کارگردان

سعید پورشعبانی کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "گردنه"، "خط ساغر" را برعهده داشته است.

کارگردان (2)