تعداد بازدید از صفحه:

359

تولد:

ملیت:

مهرداد باقری

بازیگر

مهرداد باقری در اثاری همچون فیلمهای "یقه سفیدها"، "حورا"، "سجل" و سریالهای "شبکه مخفی زنان"، "کلینیک خنده"، "گیلدخت"، "رقص روی شیشه"، "محکومین" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

مهرداد باقری همچنین در فیلم کوتاه "پرچم" و نمایشهای "خونه"، "شهرت یا مرد فراموش شده" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (6)

بازیگری (سریال) (6)