تعداد بازدید از صفحه:

111

تولد:

ملیت:

جهانگیر دزفولی

بازیگر

جهانگیر دزفولی در آثاری همچون فیلم "مصلحت" و سریالهای "میخواهم زنده بمانم"، "آقازاده"، "دل"، "همگناه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (4)