تعداد بازدید از صفحه:

282

تولد:

ملیت:

آمنه کیوانی

بازیگر

آمنه کیوانی در آثاری همچون فیلمهای "گینس"، "هما" و سریال "دایره تردید" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

گینس

1393

هما

1380

بازیگری (سریال) (1)