تعداد بازدید از صفحه:

154

تولد:

ملیت:

عباس ملکیان

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)