تعداد بازدید از صفحه:

199

تولد:

ملیت:

حسین بختیاری

حسین بختیاری در آثاری همچون فیلمهای "پنهان پیدا"، "مسخره باز" و سریال "جناب عالی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)