تولد:

ملیت:

حسین بختیاری

حسین بختیاری در آثاری همچون فیلمهای "پنهان پیدا"، "مسخره باز" و سریال "جناب عالی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)