تعداد بازدید از صفحه:

240

تولد:

ملیت:

مجتبی زادفر

مجتبی زادفر در آثاری همچون سریالهای "جیران"، "جناب عالی" و نمایش "پشت دیوار قدیمی کشتارگاه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)