تولد:

ملیت:

نیلوفر شاه محمدی

نیلوفر شاه محمدی در آثاری همچون سریالهای "دراکولا"، "جناب عالی" و ... به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)