تعداد بازدید از صفحه:

168

تولد:

ملیت:

نیلوفر شاه محمدی

نیلوفر شاه محمدی در آثاری همچون سریالهای "دراکولا"، "جناب عالی"، "شهباز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (3)