تعداد بازدید از صفحه:

306

تولد:

ملیت:

عباس جنانی

بازیگر

عباس جنانی در آثاری همچون فیلم "به روح پدرم" و سریالهای "مامور بدرقه"، "و خداوند عشق را آفرید"، "سلام سلام" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (3)