تعداد بازدید از صفحه:

1503

تولد:

ملیت:

روژینا قاسم زاده اصل

روژینا قاسم زاده اصل در آثاری همچون فیلمهای "گور به گور"، "قصه ها و واقعیت ها"، "تنهایی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)