تولد:

ملیت:

اکبر رضائیان

اکبر رضائیان در آثاری همچون سریال "کلانشهر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)