تعداد بازدید از صفحه:

183

تولد:

ملیت:

اکبر رضائیان

اکبر رضائیان در آثاری همچون سریالهای "کلانشهر"، "قلب یخی (فصل سوم)" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)