نام:

رضا شریف

تولد:

ملیت:

رضا شریف

رضا شریف در آثاری همچون فیلم "متین بانو" و سریالهای "آنتن"، "گیلدخت"، "کلانشهر"، "آشوب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (4)

کارگردانی (0)