تولد:

ملیت:

سارا راشدی

سارا راشدی در آثاری همچون فیلم "خفه گی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)