تعداد بازدید از صفحه:

197

تولد:

ملیت:

حسین حشمتی

حسین حشمتی در آثاری همچون فیلم "وقتی پروانه شدم" و سریال "یاغی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)

یاغی

1401