تولد:

ملیت:

حسین حشمتی

حسین حشمتی در آثاری همچون فیلم "وقتی پروانه شدم" و سریال "یاغی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلموگرافی (1)

سریال ها (1)

یاغی

1401

کارگردانی (0)