تعداد بازدید از صفحه:

190

تولد:

ملیت:

علیرضا شاه حسینی

کارگردان

علیرضا شاه حسینی کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "خلوت دل"، "کی داده کی گرفته" را برعهده داشته است.

کارگردان (2)