تعداد بازدید از صفحه:

167

تولد:

ملیت:

نگار استخر

نگار استخر در آثاری همچون فیلمهای "جایزه"، "کلاغ پر دلفین پر" و سریال "فروشگاه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)