تعداد بازدید از صفحه:

294

تولد:

ملیت:

راضیه رئیسی

بازیگر

راضیه رئیسی در آثاری همچون فیلمهای "انگشتری"، "شب سرد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)