تعداد بازدید از صفحه:

153

تولد:

ملیت:

فاطمه رضایی

فاطمه رضایی در آثاری همچون فیلم "متری شیش و نیم" و سریال "آسپرین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)