تعداد بازدید از صفحه:

235

تولد:

ملیت:

حمید کشاورز

حمید کشاورز در آثاری همچون فیلمهای "فیتیله و ماه پیشونی"، "فصل نرگس"، "دوربین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)